neděle 1. května 2011

Čj - Šablona k charakteristice uměleckého textu

A) Literární teorie
 • I.) Forma
  • 1. Obecná charakteristika díla
   • 1.1 Literární druh (lyrika, epika, drama)
   • 1.1.1 Literární žánr
   • 1.2 Literární směr/sloh (obecně doba vzniku díla)
  • 2. Organizace jazykových prostředků
   • 2.1 Poezie
    • 2.1.1 Rytmus, verš, rým
    • 2.1.2 Slovní zásoba
   • 2.2 Próza
    • 2.2.1 Stylistická charakteristika textu
    • 2.2.2 Slovní zásoba
 • II.) Obsah
  • 3. Tématická výstavba (téma)
   • 3.1 Lyrika
    • 3.1.1 Lyrický subjekt
    • 3.1.2 Motivy
   • 3.2 Epika
    • 3.2.1 Vypravěč
    • 3.2.2 Děj a kompozice
    • 3.2.3 Postavy
    • 3.2.4 Čas
    • 3.2.5 Prostor
   • 3.3 Drama
    • 3.3.1 Text
     • 3.3.1.1 Postavy
     • 3.3.1.2 Děj a kompozice
     • 3.3.1.3 Prostor
     • 3.3.1.4 Čas
    • 3.3.2 Inscenace
  • 4. Význam sdělení (hlavní myšlenka)
B) Literární historie (zařazení do literárněhistorického kontextu)
 • 1. Společensko-historické pozadí (charakteristika doby vzniku díla)
  • 1.1 Politická situace
  • 1.2 Základní principy fungování společnosti v dané době (každodenní život)
  • 1.3 Kontext dalších druhů umění (malířství, hudba, architektura)
  • 1.4 Kontext literárního vývoje (co se dělo v literatuře), Literární směr/sloh
 • 2. Autor (jak historie ovlivnila autorovu tvorbu)
  • 2.1 Život autora + vlivy na dané dílo
  • 2.2 Život autora + vliv na jeho tvorbu
  • 2.3 Další autorova tvorba
 • 3. Inspirace daným literárním dílem
  • 3.1 Zfilmování, dramatizace (…)
  • 3.2 Jak dané dílo inspirovalo další vývoj literatury
C) Literární kritika
 • 1. Dobové vnímání literárního díla a jeho proměny
 • 2. Kritika (chápaní, hodnocení) díla a její proměny
 • 3. Posouzení aktuálnosti tématu a zpracování daného literárního díla
D) Srovnávání
 • 1. Srovnání díla s vybraným dílem z formálního či tématického hlediska

Žádné komentáře:

Okomentovat